ఒక డ్రాగ్ వన్ సర్వో మోటార్ outer టర్ ఇయర్లూప్ ఆటోమేటిక్ మాస్క్ మెషిన్